چرا بعد از اینکه ما فروش فوق آلعاده یا ستاره خریدیم بلا فاصله ما را تو لیست قرار نداد؟

ما فعال شدن سیستم فروش فوقالعاده را بر حسب  ساعت سرور تنظیم کرده ایم و بعد از این که ساعت سرور صفر شود گزینه فروش فوق العاده برای شما فعال میشود