شماره همراه :
کد دعوت کننده :
شرایط استفاده را خوانده ام

هدف ایجاد سایت تیک تا کالا داشتن یک بازار یک پارچه برای مشاغل و سرعت بخشیدن به کسب و کار و بازاریابی در فضای اینترنت به دور از هرگونه مطلب خارج از حوزه تجارت میباشد که امید است تیک تا کالا کمکی برای کسب و کار و راحتی برای هموطنان باشد ما سعی کردیم با قرار دادن سلسله مراتب کار تجارت یک بازار جامع و کامل در فضای اینترنت داشته باشیم که به سرعت تمام مشاغل بتوانند به شغلی که به ان نیاز دارند دسترسی داشته باشند و امیدواریم که شما نیز مارا در این امر یاری کنید.