هر گونه پیشنهاد و پیش آمد سوال در مورد سایت را با ما در میان بگذارید 
جهت پشتیبانی و راهنمایی در مورد ثبت نام و خدمات سایت با شماره زیر تماس حاصل کنید 

09351808421

ایمیل های پشتیبانی

email :          tiktakala1@gmail.com

email :          poshtibani@tiktakala.com